Xem bài viết Làm quen với PHP & MySQL - kết nối Database trong ứng dụng web

Làm quen với PHP & MySQL - kết nối Database trong ứng dụng web

Jul 25, 2012Php & MySQL
Đầu tiên ta vào phpmyadmin tạo cơ sở dữ liệu, ta mở Xampp server lên, sau đó lên web truy cập với đường dẫn http://localhost/phpmyadmin , nếu bạn chưa có Xampp Server thì bạn nên xem lại bài hướng dẫn cài đặt và sử dụng Xampp Server mà mình đã viết, còn nếu bạn có rồi thì mình tiếp tục, các bạn sẽ tạo database theo như hình sau:
Làm quen với PHP&MySQL - kết nối database trong ứng dụng web  - 01 - 2cwebvn
Chọn tab là Database, đặt tên cho cơ sở dữ liệu và chọn kiểu là utf8_unicode_ci hoặc utf8_general_ci để có thể đánh chữ và lưu bằng tiếng việt nhé.
Làm quen với PHP&MySQL - kết nối database trong ứng dụng web  - 02 - 2cwebvn
Sau đó vào tab SQL, chạy đoạn script sau để tạo bảng members, gồm các thông tin sau: id, username, password, email.
Làm quen với PHP&MySQL - kết nối database trong ứng dụng web  - 03 - 2cwebvn
PHP và MySQL tuy cùng nằm trong 1 gói LAMP, nhưng để cho chúng liên kết được trong ứng dụng web thì ta phải có câu lệnh để kết nối chúng lại. PHP cung cấp cho chúng ta phương thức để kết nối là mysql_connect("server", "username", "password") với 3 tham số cơ bản là tên server, username và password để kết nối đến server .
	$con = mysql_connect("localhost","root","");
	if (!$con)
  	{
 	 	die('Không thể connect đến database: ' . mysql_error());
  	}
Mặc định password trong xampp hoặc wamp khi cài đặt là rỗng. Với dòng lệnh trên nếu kết nối không thành công thì sẽ có thông báo cho chúng ta. Kế tiếp sau khi kết nối đến database thành công thì ta sẽ chọn 1 database cần kết nối để làm việc, ta sẽ dùng hàm mysql_select_db("ten-database","chuoi-ket-noi") như sau:
 	mysql_select_db("2cwebvn_demo",$con) or  die ("Không chọn được database"); 
Cũng nên lưu ý với các bạn, các lệnh kết nối trên thường xuyên sử dụng, do đó mình khuyên các bạn nên để vào 1 tập tin nào đó, chẳng hạn như dbconnect.php sau này cần thì chỉ việc dùng lệnh include(dbconnect.php);
Sau khi kết nối đến database thành công thì ta có thể sử dụng nó như thế nào cũng được, bạn có thể tạo bảng, thêm dữ liệu mới vào bảng,... Còn ở đây mình sẽ lấy dữ liệu lên và hiển thị dữ liệu ra một table, mình làm như sau:
Làm quen với PHP&MySQL - kết nối database trong ứng dụng web  - 05 - 2cwebvn
Ở trên mình sử dụng lệnh mysql_query() để lấy dữ liệu và trả về kết quả cho biến $result, sau khi có kết quả mình dùng vòng lặp while để hiển thị kết quả. Sau khi thao tác với database xong ta nên đóng kết nối lại cho đừng tốn tài nguyên hệ thống.
	mysql_close($con);
Và đoạn code cuối cùng của mình sẽ như sau:
Làm quen với PHP&MySQL - kết nối database trong ứng dụng web  - 06 - 2cwebvn
Và đây là kết quả:
Làm quen với PHP&MySQL - kết nối database trong ứng dụng web  - 04 - 2cwebvn

Kết luận

Bạn có thích bài viết này không? Nếu có hãy giúp mình like bài viết này nhé hoặc bạn có thể chia sẽ bài này đến những người mà bạn nghĩ họ quan tâm, xin cảm ơn!

Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc bạn có thể gởi về cho chúng tôi qua form bình luận phía dưới. Cám ơn bạn đã ghé thăm web mình và xin chúc bạn thành công!

Nguồn: 2Cweb.vn

 

Leave a Comments