Xem bài viết Cách tăng kích thước tập tin import trong phpmyadmin trên wamp server

Cách tăng kích thước tập tin import trong phpmyadmin trên wamp server

Oct 04, 2012Php & MySQL
Nếu bạn đang sử dụng wamp server, bạn dễ dàng nhận thấy rằng wamp server mặc định cho phép chỉ có 2MB kích thước file sql được phép upload. Nếu bạn cố import dữ liệu lớn hơn thì chắc là bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi. Vì vậy 2Cwebvn xin chia sẻ đến các bạn cách thông dụng và dễ dàng nhất để tăng kích thước tập tin import trong phpmyadmin trên wamp server.
Cách tăng kích thước tập tin import trong phpmyadmin trên wamp server - 2Cwebvn - 01
Chúng ta cần tìm tập tin php.ini và thay đổi một số giá trị, có 2 cách để làm điều này. Cách thứ nhất ta bật wamp server lên và nhìn hình bên dưới để đi đến tập tin php.ini.
Cách tăng kích thước tập tin import trong phpmyadmin trên wamp server - 2Cwebvn - 02
Cách thứ 2 ta có thể mở cửa sổ windows explorer ra và đi theo đường dẫn sau:
C:/wamp/bin/apache/Apache[version]/bin/php.ini
Sau khi đã có được tập tin php.ini thì ta cần tìm các giá trị sau (bên trong tập tin php.ini):
post_max_size = 8M
upload_max_filesize = 2M
max_execution_time = 30
max_input_time = 60
memory_limit = 8M
Và thay thế bằng các giá trị cao hơn, bạn có thể thay thế bao nhiêu tùy thích miễn là đáp ứng được yêu cầu của mình.
post_max_size = 80M
upload_max_filesize = 20M
max_execution_time = 3000
max_input_time = 6000
memory_limit = 128M
Và cuối cùng thì ta cần restart lại wamp server để chúng nhận các giá trị mới. Và đây là kết quả sau khi thay đổi.
Cách tăng kích thước tập tin import trong phpmyadmin trên wamp server - 2Cwebvn - 03

Kết luận

Bạn có thích bài viết này không? Nếu có hãy giúp mình like bài viết này nhé hoặc bạn có thể chia sẽ bài này đến những người mà bạn nghĩ họ quan tâm, xin cảm ơn!

Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc bạn có thể gởi về cho chúng tôi qua form bình luận phía dưới. Cám ơn bạn đã ghé thăm web mình và xin chúc bạn thành công!

Nguồn: 2Cweb.vn

 

Leave a Comments