Xem bài viết Những hình tượng trưng xuất sắc của google cho đến nay

Những hình tượng trưng xuất sắc của google cho đến nay

Sep 25, 2012GRAPHIC DESIGN
Giờ mình cùng xem qua các tác phẩm xuất sắc nhất tiêu biểu cho google từ năm 2008 trở lại đây nhé.

Leonardo da Vinci's 553rd Birthday (April 14, 2005)

Leonardo da Vinci's 553rd Birthday - 2Cwebvn

50th Anniversary of NASA (July 29, 2008)

50th Anniversary of NASA - 2Cwebvn

50th Anniversary of the Lego Brick (Jan. 28, 2008)

50th Anniversary of the Lego Brick - 2Cwebvn

Antonio Meucci's 200th Birthday (April 12, 2008)

Antonio Meucci's 200th Birthday - 2Cwebvn

Large Hadron Collider (Sept. 10, 2008)

Large Hadron Collider - 2Cwebvn

Shinkansen 2008 (Dec. 14, 2008)

Shinkansen 2008 - 2Cwebvn

Anniversary of the publication of Pinocchio (July 7, 2009)

Anniversary of the publication of Pinocchio - 2Cwebvn

Bastille Day 2009 (July 14, 2009)

Bastille Day 2009 - 2Cwebvn

Hans Christian Orsted's Birthday (Aug. 14, 2009)

Hans Christian Ørsted's Birthday - 2Cwebvn

Invention of the Bar Code (Oct. 7, 2009)

Invention of the Bar Code - 2Cwebvn

Isamu Noguchi's Birthday (Nov. 17, 2009)

Isamu Noguchi's Birthday - 2Cwebvn

Jan Evangelista Purkyne's Birthday (Dec. 18, 2009)

 - 2Cwebvn

2500th Anniversary of the Marathon (Oct. 31, 2010)

2500th Anniversary of the Marathon - 2Cwebvn

Anniversary of Belka and Stelka space flight (Aug. 19, 2010)

Anniversary of Belka and Stelka space flight - 2Cwebvn

Birthday of Katsushika Hokusai (Oct. 31, 2010)

Birthday of Katsushika Hokusai - 2Cwebvn

Discovery of X-rays (Nov. 8, 2010)

Discovery of X-rays - 2Cwebvn

Dizzy Gillespie's Birthday (Oct. 21, 2010)

Dizzy Gillespie's Birthday - 2Cwebvn

First Day of School 2010 (Sept. 1, 2010)

First Day of School 2010 - 2Cwebvn

Labour Day 2010 (May 1, 2010)

Labour Day 2010 - 2Cwebvn

Pi Day (March 14, 2010)

Pi Day - 2Cwebvn

St. Nicolas Eve 2010 (Dec. 5, 2010)

St. Nicolas Eve 2010 - 2Cwebvn

240th Birthday of Richard Trevithick (April 13, 2011)

240th Birthday of Richard Trevithick - 2Cwebvn

Africa Day 2011 (May 25, 2011)

Africa Day 2011 - 2Cwebvn

Earth Day 2011 (April 22, 2011)

Earth Day 2011 - 2Cwebvn

Happy Holidays 2011 (Dec. 23, 2011)

Happy Holidays 2011 - 2Cwebvn

Hideyo Noguchi's 135th Birthday (Nov. 9, 2011)

Hideyo Noguchi's 135th Birthday - 2Cwebvn

Labour Day 2011 (May 1, 2011)

Labour Day 2011 - 2Cwebvn

Mark Twain's 176th Birthday (Nov. 30, 2011)

Mark Twain's 176th Birthday - 2Cwebvn

New Year's Eve 2011 (Dec. 31, 2011)

New Year's Eve 2011 - 2Cwebvn

Pierre de Fermat's 410th Birthday (Aug. 17, 2011)

Pierre de Fermat's 410th Birthday - 2Cwebvn

Robert Bunsen's 200th Birthday (March 31, 2011)

Robert Bunsen's 200th Birthday - 2Cwebvn

Robert Noyce's 84th Birthday (Dec. 12, 2011)

Robert Noyce's 84th Birthday - 2Cwebvn

Teachers' Day 2011 - Multiple Countries on Various Days (Sept. 10, 2011)

Teachers' Day 2011 - Multiple Countries on Various Days - 2Cwebvn

Thanksgiving 2011 (Nov. 24, 2011)

Thanksgiving 2011 - 2Cwebvn

Carnival 2012 (Feb. 21, 2012)

Carnival 2012 - 2Cwebvn

First Day of School 2012 (Aug. 27, 2012)

First Day of School 2012 - 2Cwebvn

India Independence Day 2012 (Aug. 15, 2012)

India Independence Day 2012 - 2Cwebvn

Gustav Klimt's 150th Birthday (July 14, 2012)

Gustav Klimt's 150th Birthday - 2Cwebvn

Robert Moog's 78th Birthday (May 23, 2012)

Robert Moog's 78th Birthday - 2Cwebvn

Women's Day 2012 (March 8, 2012)

Women's Day 2012 - 2Cwebvn

Kết luận

Bạn có thích bài viết này không? Nếu có hãy giúp mình like bài viết này nhé hoặc bạn có thể chia sẽ bài này đến những người mà bạn nghĩ họ quan tâm, xin cảm ơn!

Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc bạn có thể gởi về cho chúng tôi qua form bình luận phía dưới. Cám ơn bạn đã ghé thăm web mình và xin chúc bạn thành công!

Nguồn: 2Cweb.vn

 

Leave a Comments