Xem bài viết 20 Bài hướng dẫn hiệu ứng chữ tuyệt đẹp

20 Bài hướng dẫn hiệu ứng chữ tuyệt đẹp

Nov 28, 2012GRAPHIC DESIGN

Melting Effect in Photoshop

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 01

Create a Glowing Liquid Text with Water Splash Effect in Photoshop

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 02

Create a Stitched Denim Text Effect in Photoshop

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 03

Create a Grungy Style Pull-Apart Text Effect in Photoshop

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 04

Sparkling Iron Text Effect

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 05

Create a Crisp Metallic Text Effect in Photoshop

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 06

How to Create Shiny Retro Text with Photoshop

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 07

Create a Shiny, Gold, Old World Text Effect in Photoshop

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 08

Create a Glass Text Effect in Photoshop Using Layer Styles

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 09

Smudged Watercolor Text Effect

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 010

Create an Easy Stitched Fabric Type Style in Photoshop

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 011

Create a “Parry Hotter” Text Effect in Photoshop

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 012

Create a Diablo III Inspired Text Effect in Photoshop

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 013

Create Burning Typography with Sparkles Effect in Photoshop

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 014

Create a Paper Text in Photoshop

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 015

Retro Space Text Effect

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 016

Create an Easy Smoke Type Effect Using the Smudge Tool

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 017

Learn to Create Unique Typography Text Effect

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 018

Graffiti Old Paint on Wall Effect

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 019

Photoshop Rose Text Effect Tutorial

20 bai huong dan hieu ung chu tuyet dep - 2Cwebvn - 020

Kết luận

Bạn có thích bài viết này không? Nếu có hãy giúp mình like bài viết này nhé hoặc bạn có thể chia sẽ bài này đến những người mà bạn nghĩ họ quan tâm, xin cảm ơn!

Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc bạn có thể gởi về cho chúng tôi qua form bình luận phía dưới. Cám ơn bạn đã ghé thăm web mình và xin chúc bạn thành công!

Nguồn: Theo Sưu Tầm

 

Leave a Comments