Xem bài viết Các hàm cơ bản trong Oracle (P1)

Các hàm cơ bản trong Oracle (P1)

Các hàm trong Oracle mình chia thành7 nhóm hàm chính như nhóm hàm về ký tự và chuỗi, nhóm hàm về ngày tháng, nhóm hàm về tính toán,..v.v..mỗi nhóm có đặc điểm riêng của từng nhóm.
Việc phân chia theo từng nhóm như thế này giúp các bạn dễ hình dung, liên tưởng và dễ nhớ hơn. Nhưng nó cũng có chút bất tiện là đôi khi có các hàm nằm trong nhiều nhóm khác nhau vì các hàm này có đặc tính của những nhóm hàm đó. Vì thế hàm nào mình đã trình bày trước đó rồi thì mình sẽ không trình bày lại nữa, các bạn nào không nhớ thì xem lại các phần trước đó nhé.
7 nhóm hàm Oracle mình phân chia đó là:

1. Nhóm hàm về ký tự và chuỗi ( Character/ String Functions)

Ascii  Convert  Lower  Soundex  
AsciiStr  Decompose    Lpad  Substr  
Chr  Dump  Ltrim  Translate  
Compose  Initcap  Replace  Trim  
Concat  Instr  Rpad  Upper  
Concat with ||  Length  Rtrim  VSize  

2. Nhóm hàm về chuyển đổi ( Conversion Functions)

Bin_To_Num  NumToDSInterval  To_Date  To_Number  
Cast  NumToYMInterval  To_DSInterval  To_Single_Byte  
CharToRowid  RawToHex  To_Lob  To_Timestamp  
From_Tz  To_Char  To_Multi_Byte  To_Timestamp_Tz  
HexToRaw  To_Clob  To_NClob  To_YMInterval  

3. Nhóm hàm về ngày tháng ( Date Functions)

Add_Months  Last_Day  Round  To_Date  
Current_Date  LocalTimestamp  SessionTimeZone  Trunc  
Current_Timestamp  Months_Between  Sysdate  Tz_Offset  
DbTimeZone  New_Time  SysTimestamp   
From_Tz  Next_Day  To_Char   

4. Nhóm hàm về toán học ( Mathematical Functions)

Abs  Covar_pop  Max  Sqrt  
Acos  Covar_samp  Median  StdDev  
Asin  Count  Min  Sum  
Atan  Cume_Dist  Mod  Tan  
Atan2  Dense_Rank  Power  Tanh  
Avg  Exp  Rank  Trunc (numbers)  
Bin_To_Num  Extract  Remainder  Trunc (dates)  
BitAnd  Floor  Round (numbers)  Var_pop  
Ceil  Greatest  Round (dates)  Var_samp  
Corr  Least  Sign  Variance  
Cos  Ln  Sin   
Cosh  Log  Sinh   

5. Nhóm hàm nâng cao ( Advanced Functions)

BFilename  Group_ID  NULLIF  User  
Cardinality  Lag  NVL  UserEnv  
Case Statement  Lead  NVL2   
Coalesce  LNNVL  Sys_Context   
Decode  NANVL  Uid   

6.  Nhóm hàm về lỗi ( Error Functions)

SQLCODE  
SQLERRM  

7. Nhóm hàm linh tinh (Miscellaneous Functions)

Retrieve user ID from the current Oracle session  
Retrieve the session ID for the user logged in  

Kết luận

Bạn có thích bài viết này không? Nếu có hãy giúp mình like bài viết này nhé hoặc bạn có thể chia sẽ bài này đến những người mà bạn nghĩ họ quan tâm, xin cảm ơn!

Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc bạn có thể gởi về cho chúng tôi qua form bình luận phía dưới. Cám ơn bạn đã ghé thăm web mình và xin chúc bạn thành công!

Nguồn: 2Cweb.vn

 

Leave a Comments