Xem bài viết Học Codeigniter Framework với 2Cweb ( Phần 3)

Học Codeigniter Framework với 2Cweb ( Phần 3)

A. CÁCH SỬ DỤNG VIEW

Thường thì các view được đặt trong thư mục view của ứng dụng và để gọi được view thì ta dùng lệnh sau:
	$this->load->view("view-name");  
Giờ ta vào thư mục view và tạo file có tên myview.php với nội dung như sau:
Học Codeigniter Framework với 2Cweb ( Phần 3) - hiểu về View  - 2Cwebvn
Tiếp theo ta vào thư mục controller tạo file home.php , sau đó viết nội dung cho controller Home để test view với nội dung:
	class Home extends CI_Controller{
		
		// Hàm Constructor
		function Home(){
			parent::__construct();
		}
		
		// Phương thức chạy chính cho Controller   
		function index(){
		
			// Load view hiển thị 
			$this->load->view("myview");  
		}
	}

Mặc định thì controller welcome sẽ chạy chính, để có thể cho controller home của mình chạy chính thì các bạn vào file routes.php trong thư mục application/config và tìm dòng này:
	$route['default_controller'] = "welcome";
Và đổi thành:
	$route['default_controller'] = "home";
Sau đó ta truy cập vào trình duyệt http://localhost/codeigniter_2cweb/ sẽ hiển thị như sau:
Học Codeigniter Framework với 2Cweb ( Phần 3) - hiểu về View  - 2Cwebvn

B. TRUYỀN BIẾN RA VIEW

Ta lại vào thư mục view và tạo file thêm 1 file có tên myview2.php với nội dung như sau:
Học Codeigniter Framework với 2Cweb ( Phần 3) - hiểu về View  - 2Cwebvn
Tiếp theo ta vào controller Home viết thêm phương thức mới có tên about() với nội dung sau:
	class Home extends CI_Controller{
		
		// Hàm Constructor
		function Home(){
			parent::__construct();
		}
		
		// Phương thức chạy chính cho Controller   
		function index(){
		
			// Load view hiển thị 
			$this->load->view("myview");  
		}
		
		//====== Phương thức test view mới ======
		function about(){
			$data['title'] = 'Giới thiệu về 2Cwebvn';
			$data['description'] = '2Cwebvn là trang blog chuyên về thiết kế và lập trình website, 2Cwebvn hy vọng sẽ tạo ra sân chơi hữu ích cho các bạn trong 2 lĩnh vực này.';
			$data['myval'] = array(
								'author' => '2Cwebvn',
								'website' =>'www.2cweb.vn',
								'facebook' => 'www.facebook.com/2cwebvn'
								);
			// Load view hiển thị 
			$this->load->view("myview2", $data); 
		}
	}

Sau đó ta truy cập vào trình duyệt http://localhost/codeigniter_2cweb/index.php/home/about sẽ hiển thị như sau:
Học Codeigniter Framework với 2Cweb ( Phần 3) - hiểu về View  - 2Cwebvn
Học Codeigniter Framework với 2Cweb ( Phần 3) - hiểu về View  - 2Cwebvn
Nhìn vào đường dẫn trên mình vẫn còn thấy index.php , điều này không tốt cho SEO, các bài tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn cách rõ bỏ nó nhé. Qua bài này có lẻ các bạn đã hiểu được các kiến thức cơ bản nhất về View trong CI rồi đấy, cũng không khó lắm phải không các bạn. Các bài viết tiếp theo chúng mình sẽ tìm hiểu nhiều hơn về CI nhé :)

Kết luận

Bạn có thích bài viết này không? Nếu có hãy giúp mình like bài viết này nhé hoặc bạn có thể chia sẽ bài này đến những người mà bạn nghĩ họ quan tâm, xin cảm ơn!

Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc bạn có thể gởi về cho chúng tôi qua form bình luận phía dưới. Cám ơn bạn đã ghé thăm web mình và xin chúc bạn thành công!

Nguồn: 2Cweb.vn

 

Leave a Comments