Xem bài viết Học Codeigniter Framework với 2Cweb ( Phần 2)

Học Codeigniter Framework với 2Cweb ( Phần 2)

Bắt đầu từ bài này ta gọi CodeIgniter là CI nhá, cho nó ngắn gọn dễ hiểu.
Đầu tiên thì mình cần biết cách đặt tên file và tên class cho Controller:
Tên file: thường thì mình đặt tên bằng chữ thường chẳng hạn như: home.php, blog.php, products.php,..
Tên class: bắt buộc phải giống tên file nhưng chữ cái đầu tiên phải được viết hoa và mọi Controller phải được kế thừa từ CI_Controller.
Ví dụ cho Controller là Home như:
	class Home extends CI_Controller{
		
		// Hàm Constructor
		function Home(){
			parent::__construct();
		}
	}

Đoạn mã trên cho ta biết tên Controller là Hometên file là home.php. Đồng thời có hàm constructor của Controller có tác dụng khởi tạo và chống ghi đè lên các Controller có sẵn trong CodeIgniter.
Để cho Controller có thể chạy được thì bắt buộc nó cần phải có một phương thức chạy chính là index(), ta viết thêm cho Controller Home như sau:
	class Home extends CI_Controller{
		
		// Hàm Constructor
		function Home(){
			parent::__construct();
		}
		
		// Phương thức chạy chính cho Controller   
		function index(){
			echo "
" ; echo "

Hello CodeIgniter - Home Page

" ; echo "
" ; } }
Bây giờ ta mở trình duyệt lên và truy cập đường dẫn sau: http://localhost/codeIgniter_2cweb/index.php/home/ hoặc http://localhost/codeIgniter_2cweb/index.php/home/index
Học Codeigniter Framework với 2Cweb ( Phần 2) - hiểu về Controller  - 2Cwebvn
Nhìn vào đường link ta có thể thấy cơ chế url cỉa CI là chạy ten-class/ten-function còn nếu có thêm tham số cho phương thức nữa thì nó sẽ như sau: ten-class/ten-function/param-1/param-2 v.v.. Ta sẽ thêm 1 phương thức khác cho Controller nữa để minh họa cho điều vừa nói như sau:
class Home extends CI_Controller{
	
	// Hàm Constructor
	function Home(){
		parent::__construct();
	}
	
	// Phương thức chạy chính cho Controller   
	function index(){
		echo "
" ; echo "

Hello CodeIgniter - Home Page

" ; echo "
" ; } // Một phương thức khác function contact($param = null){ if(empty($param)){ echo "
" ; echo "

Contact Page - NO PARAM

" ; echo "
" ; }else{ echo "
" ; echo '

Contact Page '.$param.'

' ; echo "
" ; } } }
Ta truy cập vào http://localhost/codeIgniter_2cweb/index.php/home/contact để kiểm tra và xem kết quả khi hàm không có tham số:
Học Codeigniter Framework với 2Cweb ( Phần 2) - hiểu về Controller  - 2Cwebvn
Ta truy cập vào http://localhost/codeIgniter_2cweb/index.php/home/contact/2Cwebvn để kiểm tra và xem kết quả khi hàm có tham số:
Học Codeigniter Framework với 2Cweb ( Phần 2) - hiểu về Controller  - 2Cwebvn
Qua bài này có lẻ các bạn đã hiểu được các kiến thức căn bản về Controller trong CI rồi đấy, cũng không khó lắm phải không các bạn. Các bài viết tiếp theo chúng mình sẽ tìm hiểu nhiểu hơn về CI nhé :)

Kết luận

Bạn có thích bài viết này không? Nếu có hãy giúp mình like bài viết này nhé hoặc bạn có thể chia sẽ bài này đến những người mà bạn nghĩ họ quan tâm, xin cảm ơn!

Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc bạn có thể gởi về cho chúng tôi qua form bình luận phía dưới. Cám ơn bạn đã ghé thăm web mình và xin chúc bạn thành công!

Nguồn: 2Cweb.vn

 

Leave a Comments