Xem bài viết Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt

Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt

Jan 08, 2013BRANDING

Carosello Records “RITRATTO” Box

Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 01
Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 01a

Amon Tobin

Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 02
Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 02a

CD for Dublin-based pop group – Les Marionettes EP

Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 03
Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 03a

CD Packaging: Amelia’s Boot, Erik Brandt and the Urban Hillbilly Quartet

Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 04
Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 04a

Zinkplaat Scratch-off CD Design

Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 05
Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 05a

Le Desordre Des Roches

Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 06
Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 06a

Sustainable CD Case

Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 07
Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 07a

Pete Roe Eco-friendly CD Packaging

Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 08
Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 08a

Oussama Mezher CD Package Made of Recycled Paper

Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 09
Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 09a

Rodchenko Interactive CD

Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 010

Compilation: Sardinian Electronic Labels

Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 011

Bike Lane Smart: CD Cover and Brochure

Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 012

CD Artwork – Fox Retro Collection

Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 013
Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 013a

Vinyl cover with analog light animation

Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 014

MAG LAB Interactive Portfolio CD

Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 015

Agatha & Fine (Concept)

Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 016

DIY Packaging Design: Crate Paper “Snow Day” CD

Sáng tạo với thiết kế bìa đĩa CD đẹp mắt - 2Cwebvn - 017

Kết luận

Bạn có thích bài viết này không? Nếu có hãy giúp mình like bài viết này nhé hoặc bạn có thể chia sẽ bài này đến những người mà bạn nghĩ họ quan tâm, xin cảm ơn!

Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc bạn có thể gởi về cho chúng tôi qua form bình luận phía dưới. Cám ơn bạn đã ghé thăm web mình và xin chúc bạn thành công!

Nguồn: Sưu Tầm

 

Leave a Comments