Xem bài viết Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard

Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard

Jan 15, 2013BRANDING

Samsung Galaxy S III Business Card

Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard - 2Cwebvn - 01
Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard - 2Cwebvn - 01a

Viola Instructor Business Card

Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard - 2Cwebvn - 02

VINOSPOL

Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard - 2Cwebvn - 03
Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard - 2Cwebvn - 03a

DELICADE

Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard - 2Cwebvn - 04
Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard - 2Cwebvn - 04a

Purposely Paisley Merchandising Business Cards

Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard - 2Cwebvn - 05
Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard - 2Cwebvn - 05a

Lulu new!man

Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard - 2Cwebvn - 06
Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard - 2Cwebvn - 06a

Madult

Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard - 2Cwebvn - 07
Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard - 2Cwebvn - 07a

Komnas Papadopoulos Business Card

Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard - 2Cwebvn - 08

Custom Letterpress Coaster Business Card and Graphic Design Package

Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard - 2Cwebvn - 09
Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard - 2Cwebvn - 09a

National Geographic Rebrand

Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard - 2Cwebvn - 010

Branden Girtman Business Cards

Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard - 2Cwebvn - 011
Khơi nguồn cảm hứng thiết kế namecard - 2Cwebvn - 011a

Kết luận

Bạn có thích bài viết này không? Nếu có hãy giúp mình like bài viết này nhé hoặc bạn có thể chia sẽ bài này đến những người mà bạn nghĩ họ quan tâm, xin cảm ơn!

Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc bạn có thể gởi về cho chúng tôi qua form bình luận phía dưới. Cám ơn bạn đã ghé thăm web mình và xin chúc bạn thành công!

Nguồn: 2Cweb.vn

 

Leave a Comments