Xem bài viết Ấn tượng với những mẫu quảng cáo động vật

Ấn tượng với những mẫu quảng cáo động vật

Jul 09, 2012BRANDING

BINGGRAE BANANA FLAVORED MILK

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 01 - 2Cwebvn

BEST FRIENDS: FIX AT FOUR

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 02 - 2Cwebvn

SHEEP: MAKE WOOLS HAPPY

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 03 - 2Cwebvn

PANASONIC LUMIX: LION

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 04 - 2Cwebvn

PET PARADISE PARK: HEAVEN OF PUG

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 05 - 2Cwebvn

SONIDO SOUND PRODUCTION: MOUSEHOLE

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 06 - 2Cwebvn

ROSETTA STONE: CAT

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 07 - 2Cwebvn

KAKU ICECREAM: COW

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 08 - 2Cwebvn

CEPÊRA EXTRA STRONG PEPPER SAUCE: LABRADOR RETRIEVER

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 09 - 2Cwebvn

AIR CONDITIONERS: HARP SEAL

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 010 - 2Cwebvn

OBUT: ANTS

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 011 - 2Cwebvn

CHAMPION SPRAYON FRESH CARPET: SHEEP

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 012 - 2Cwebvn

VAPONA: TORTURES SEWING MACHINE

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 013 - 2Cwebvn

CURLI: DOG

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 014 - 2Cwebvn

CAT FOOD

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 015 - 2Cwebvn

BOSS INSECTICIDE: FINGER INTEROGATION

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 016 - 2Cwebvn

AUSTRALIA ZOO

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 017 - 2Cwebvn

ENO ANTI-ACID: PIG

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 018 - 2Cwebvn

OPEL: RABBIT

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 019 - 2Cwebvn

MCDONALD'S: HOPSCOTCH

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 020 - 2Cwebvn

PURINA: DAIARY COOLER

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 021 - 2Cwebvn

THE FARM: COW

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 022 - 2Cwebvn

LENOR FABRIC SOFTENER: ELEPHANT

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 023 - 2Cwebvn

NUTRICAT: INDOOR

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 024 - 2Cwebvn

TOKU-CHAN KOREAN BBQ HOUSE: COW

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 025 - 2Cwebvn

RENAULT MEGANE R.S. 265 HP: FLIES

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 026 - 2Cwebvn

TAM AIRLINES: GOOSE

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 027 - 2Cwebvn

PERDIGAO BONELESS TURKEY: SAD LHASA APSO

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 028 - 2Cwebvn

VOLKSWAGEN AMAROK: OWL

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 029 - 2Cwebvn

BONELESS CHICKEN BY PERDIGÃO: THE BONELESS CHICKEN

Ấn tượng với những mẫu quãng cáo động vật - 030 - 2Cwebvn

Kết luận

Bạn có thích bài viết này không? Nếu có hãy giúp mình like bài viết này nhé hoặc bạn có thể chia sẽ bài này đến những người mà bạn nghĩ họ quan tâm, xin cảm ơn!

Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc bạn có thể gởi về cho chúng tôi qua form bình luận phía dưới. Cám ơn bạn đã ghé thăm web mình và xin chúc bạn thành công!

Nguồn: 2Cweb.vn

 

Leave a Comments