Xem bài viết Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012

Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012

Dec 03, 2012Wallpapers
Ở ttrên mình đã chia bộ sưu tập thành 2 phần: phần có lịch và không lịch để cho các bạn dễ dàng lựa chọn và download.

House Of The Birds

Designed by Pietje Precies from The Netherlands.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Christmas Snake Surprise

Designed by Cheloveche.ru from Russia.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Crazy Elf

Designed by Shirley Al from Canada.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Christmas Snowflakes

Designed by Magdalena Vinterova from Slovakia.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Merry Christmas

Designed by Eddie Wong from Ireland.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Show Some Guts

Designed by Kristjan Ait from Estonia.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Santa Claus Is Coming…

Designed by Debobrata Debnath from India.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Christmas In Advance

Designed by Elise Vanoorbeek from Belgium.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

New Year Is Near

Designed by Ljubinka Fuzinato from Bosnia and Herzegovina.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Happy Holidays

Designed by Maria S from USA.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Happy Holidays

Designed by Webinnova from India.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Holiday Hand-lettering

Designed by Stephen Kistner from USA.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Christmas Wishes

Designed by Bharat Kv from India.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

December

Designed by Vlad Gerasimov from Russia.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Illustration (Underwater Paradise)

Designed by Roxane Fiore from Canada.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Trailer Santa

Designed by Houndstooth from USA.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Frosty Globe

Designed by Adrian Limbasan from Romania.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Snowforest

Designed by Bas Fellerhoff from Netherlands.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Leaf Margins

Designed by Benga from Israel.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Winter City

Designed by Sarfaraz Ansari from India.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Fire Potion

Designed by Lin Chervenkova from United Kingdom.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

White Playground

Designed by Kate Jones from Brighton, UK.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Ready For Christmas

Designed by Richard Dancsi from Hungary/Germany.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Kemono Ninja

Designed by Hector J. Sanz, Virtualmind from Spain.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Decemberist

Designed by Dynomite from Germany.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Xmas Time

Designed by Tatyana Alexandrova from Russia.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Best Friends

Designed by Nenad S. Lazich from Serbia.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Surprise

Designed by Zgm from Canada.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Maya

Designed by Katerina Bobkova from Ukraine.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Happy Holidays

Designed by Christina Mokry from Germany.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Sweet December

Designed by Claudio Lione from Germany.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Winter Garphee

Designed by Razvan Garofeanu from Romania.
Sắc màu noel với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 12 - 2012 - 2Cweb

Kết luận

Bạn có thích bài viết này không? Nếu có hãy giúp mình like bài viết này nhé hoặc bạn có thể chia sẽ bài này đến những người mà bạn nghĩ họ quan tâm, xin cảm ơn!

Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc bạn có thể gởi về cho chúng tôi qua form bình luận phía dưới. Cám ơn bạn đã ghé thăm web mình và xin chúc bạn thành công!

Nguồn: smashingmagazine

 

Leave a Comments