Xem bài viết Khoác áo mới đón Halloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012

Khoác áo mới đón Halloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012

Oct 03, 2012Wallpapers
Đây là lần đầu tiên 2Cwebvn sẽ rõ ràng ràng hơn cho các bạn, mình sẽ chia bộ sưu tập thành 2 phần: phần có lịch và không lịch để cho các bạn dễ dàng lựa chọn và download.

Pac Man

"A tribute to the iconic video game, Pac Man." Designed by Simona Gosu from Romania.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Will Miss You On This Halloween

Designed by Debobrata Debnath from India.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Watercolor Autumn

Designed by Rachel Ladew  from USA.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Whoops

Designed by Cerberus Creative  from USA.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Weird Season

Designed by Ryan Thompson from USА.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Zfort Autumn

Designed by Zfort Group from Ukraine.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Superman Goes Halloween

Designed by Sean Bobbato from Canada.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Rose

Designed by Kanze from Poland.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

October Quotes

Designed by Jonathan Guillou from France/Canada.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Halloween Moon

Designed by Andy Murphy from Northern Ireland.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Autumn Is The New Spring

Designed by Marina Zhukov from USA.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Spooky Forest

Designed by Colin Whitehurst from USA.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Creepy October

Designed by Christina Mokry from Germany.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Autumn Leaves

Designed by Lubos Volovar from Slovakia.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Autumn Chillout

Designed by Lasuperbaa from Poland.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Fallen Woods

Designed by Dan Ioanitescu from Canada.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Halloween

Designed by Cheloveche.ru from Russia.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Autumn Squirrels

Designed by Jenny Hurman (Evoluted New Media) from United Kingdom..
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Autumn Deer

Designed by Amy Hamilton from Canada.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Delusional

Designed by Andrei R. Terbea from Romania.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Fancy Sugar Skull

Designed by Barbra Ignatiev from USA.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Say "Bye" To Summer

Designed by Agnes Sobon from Poland.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Blue October

Designed by Elise Vanoorbeek from Belgium.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Departing Monsoon Clouds

Designed by Paarva Creations from India.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Eat, Drink And Be Scary

Designed by Brandon Barringer from USA.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Cheerful Autumn Days

Designed by Larina Yevgeniya from Ukraine.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Halloween

Designed by Mohamad Khatib from Lebanon.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Roger That Rogue Rover

Designed by Frank Candamil from USA.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Scent Of Autumn

Designed by Sotnikova Antonina from Ukraine.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Halloween

Designed by Katerina Bobkova from Ukraine.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Sweet October

Designed by Lindsay Ebner from USA.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Sweet Halloween

Designed by Cortando Pixeles from Argentina.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Stinging Nettle

Designed by Kai Szendi from Austria.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Dream Of Autumn

Designed by Irina.
Khoác áo mới đón Holloween với bộ sưu tập wallpaper đẹp tháng 10 - 2012 - 2Cwebvn

Kết luận

Bạn có thích bài viết này không? Nếu có hãy giúp mình like bài viết này nhé hoặc bạn có thể chia sẽ bài này đến những người mà bạn nghĩ họ quan tâm, xin cảm ơn!

Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc bạn có thể gởi về cho chúng tôi qua form bình luận phía dưới. Cám ơn bạn đã ghé thăm web mình và xin chúc bạn thành công!

Nguồn: smashingmagazine

 

Leave a Comments